Ferodări

Ferodarea presupune înlocuirea garniturilor de fricțiune(ferodourilor) uzate cu altele noi respectând specificațiile producătorului, readucând produsul la parametri inițiali de funcționare.
Fixarea garniturilor de fricțiune pe suport se poate realiza prin nituire sau lipire.
În cazul nituirii se folosesc nituri de diferite forme, dimensiuni și materiale. Operația de nituire se poate realiza manual sau cu ajutorul mașinilor de nituit. Este recomandat să se folosească mașina de nituit deoarece numai prin acest mod se poate realiza o apăsare constantă pe fiecare nit.
Lipirea se realizează cu ajutorul unor adezivi speciali la cald sau la rece.
Lipirea la rece se utilizează acolo unde gabaritul și forma pieselor nu permit introducerea lor în cuptor.
Lipirea la cald presupune curățirea suprafețelor în contact prin sablare, aplicarea stratului de adeziv pe cele două suprafețe, presarea acestora și introducerea lor în cuptor la anumite temperaturi și menținerea acestora în cuptor un anumit interval de timp.

Ferodări

Ferodarea presupune înlocuirea garniturilor de fricțiune(ferodourilor) uzate cu altele noi respectând specificațiile producătorului, readucând produsul la parametri inițiali de funcționare.
Fixarea garniturilor de fricțiune pe suport se poate realiza prin nituire sau lipire.
În cazul nituirii se folosesc nituri de diferite forme, dimensiuni și materiale. Operația de nituire se poate realiza manual sau cu ajutorul mașinilor de nituit. Este recomandat să se folosească mașina de nituit deoarece numai prin acest mod se poate realiza o apăsare constantă pe fiecare nit.
Lipirea se realizează cu ajutorul unor adezivi speciali la cald sau la rece.
Lipirea la rece se utilizează acolo unde gabaritul și forma pieselor nu permit introducerea lor în cuptor.
Lipirea la cald presupune curățirea suprafețelor în contact prin sablare, aplicarea stratului de adeziv pe cele două suprafețe, presarea acestora și introducerea lor în cuptor la anumite temperaturi și menținerea acestora în cuptor un anumit interval de timp.

Rectificări

Strunjirea presupune refacerea suprafeței de contact. Această operație se poate realiza pe strung sau pe mașini speciale și presupune îndepărtarea suprafeței de contact uzate. La această operație trebuie să se țină seamă de specificațiile producătorului cu referire la diametrul interior(la tamburii de frână), la grosimea minimă(în cazul discurilor de frână), astfel încât după realizarea operației să se realizeze readucerea acestora la parametrii funcționali. Diametrele maxime și grosimile minime admise se găsesc în cataloagele producătorilor. Nu este indicat ca acestea să fie depășite.
În cazul în care suprafețele de contact prezintă urmă de călire, pentru a putea asigura o funcționare corectă se impune rectificarea acestora. Această operație se poate realiza numai cu ajutorul unor mașini speciale de rectificat. Se recomandă în urma prelucrării să se realizeze o rugozitate cât mai mică, pentru a evita la primele contacte cu materialul de fricțiune uzarea excesivă a acestuia. 

Rectificări

Strunjirea presupune refacerea suprafeței de contact. Această operație se poate realiza pe strung sau pe mașini speciale și presupune îndepărtarea suprafeței de contact uzate. La această operație trebuie să se țină seamă de specificațiile producătorului cu referire la diametrul interior(la tamburii de frână), la grosimea minimă(în cazul discurilor de frână), astfel încât după realizarea operației să se realizeze readucerea acestora la parametrii funcționali. Diametrele maxime și grosimile minime admise se găsesc în cataloagele producătorilor. Nu este indicat ca acestea să fie depășite.
În cazul în care suprafețele de contact prezintă urmă de călire, pentru a putea asigura o funcționare corectă se impune rectificarea acestora. Această operație se poate realiza numai cu ajutorul unor mașini speciale de rectificat. Se recomandă în urma prelucrării să se realizeze o rugozitate cât mai mică, pentru a evita la primele contacte cu materialul de fricțiune uzarea excesivă a acestuia.